Wpisane przez: J. Bronisz
Kategoria:
- Aktualności
2013-07-25 19:38:57

Z parafii dla chętnych jest organizowany wyjazd autokarem na pogrzeb: sobota godz 11:00 w Krzywdzie, godz 11:05 - Radoryż przy KościeleW wieku 74 lat zmarł ks.kan. Franciszek Hołda, emeryt.

W kapłaństwie przeżył 47 lat. W ostatnich latach mieszkał i posługiwał na terenie parafii Trąbki.

Celebracja Eucharystii pogrzebowej zaplanowana została na najbliższą sobotę, 27 lipca o godzinie 13.00 w parafii pod wezwaniem św. Józefa w Trąbkach. Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Jak informuje proboszcz parafii ks. kan Jan Grochowski, w piątek 26 lipca w parafii w Trąbkach będzie celebrowana Msza św. żałobna.

Ks. kanonik Franciszek Hołda (1939-2013)

Urodził się dn. 15.01.1939 r. w miejscowości Olszowa, parafia Paleśnica, diecezja tarnowska. Jego rodzicami byli Antoni i Julia z d. Soból małżonkowie Hołda, prowadzący własne gospodarstwo rolne. Franciszek był drugim dzieckiem spośród dziesięciorga rodzeństwa w „pobożnej i katolickiej rodzinie, choć ubogiej, ale utrzymującej się z pracy rodziców, którzy uczyli swoje dzieci miłości do Boga i Kościoła” – pisał ks. Franciszek w swojej biografii.

Ukończył szkołę podstawową w Paleśnicy i kontynuował naukę w Niższym Seminarium OO. Redemptorystów w Tuchowie, otrzymując w 1959 r. świadectwo maturalne. Następnie głosił się do Zgromadzenia O.O. Redemptorystów. Złożył śluby zakonne i przebył formację jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego OO. Redemptorystów w Tuchowie w latach 1960-1966. Tam też przyjął świecenia kapłańskie dnia 5 czerwca 1966 r. z rąk bpa Karola Pękali, biskupa pomocniczego tarnowskiego.

Przez jeden rok był katechetą na placówce w Bardo Śląskim (adiec. wrocławska). Otrzymał w 1967 r. pozwolenie na wyjazd do Argentyny do pracy w placówce redemptorystów. Z racji zdrowotnych i klimatycznych zmienił placówkę i przeniósł się do pracy w USA.

Powrócił do Polski w 1969 r. i za zgoda przełożonych zgromadzenia zgłosił się do bpa Jana Mazura z prośbą o przyjęcie do pracy duszpasterskiej w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej. Otrzymał stosowne dokumenty eksklaustracji i został przyjęty do pracy w diecezji podlaskiej, a dekretem bpa J. Mazura z 25.10.1976 r. został włączony do grona duchowieństwa podlaskiego.

Otrzymał w lipcu 1969 r. pierwszą nominację na wikariusza parafii Niwiski (7.08.-2.09.1969 r.). Następnym wariatem były parafie: Ceranów (od 2.09.1969 r. do 24.08.1973r.) i Garwolin, Przemienienia Pańskiego (od 24.08.1973 r. do 1.09.1975 r.).

Na samodzielnych placówkach duszpasterskich jako administrator i proboszcz był w parafiach:
- Rozkopaczew (od 1.09.1975 r. do 8.08.1979 r. ), jako wikariusz zarządca i administrator;
- Niwiski (od 8.08.1979 r. do 6.09.1986 r.), jako wikariusz pomocniczy (adiutor), zarządca, a następnie proboszcz. W tym czasie (1985 r.) została erygowana nowa parafia - Stare Opole, z części par. Niwiski, a ks. Franciszek podjął starania organizacji parafii i wybudowania nowego kościoła z plebanią w latach 1982-85. Przez jakiś czas był również administratorem tejże parafii. Również wybudowano kaplicę murowaną z salą katechetyczna w Czarnowężu i rozpoczęto budowę plebanii w Niwiskich. Jako proboszcz par. Niwiski wspierał seminarium duchowne, był wieloletnim spowiednikiem alumnów, udostępnił parafialne budynki gospodarcze na chlewnię zaopatrującą seminarium w żywność, wspierał swoim doświadczeniem, początki budowy nowego gmachu seminarium duchownego w Nowym Opolu.
- Stanin (od 6.09.1986 r. do 24.11.1990 r.);
- Włodawa, św. Ludwika (od 24.11.1990 r. do1.07.1993 r.), jednocześnie był dziekanem dekanatu włodawskiego.
- Włodawa, Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 1.07.1993 r. do16.10.19993 r.), jako proboszcz nowoutworzonej parafii w mieście na czas jej organizacji.
-Dęblin, Chrystusa Miłosiernego (od 16.10.1993 r. do 26.11.1994 r.);
- Trąbki (od 26.11.1994 r. do 7.07.2004 r.);
- Radoryż Kościelny (od 8.07.2004 r. do 25.08.2009 r.), skąd przeszedł na emeryturę.

Doceniając jego gorliwość duszpasterską bp J. Mazur mianował go 24.10.1986 r. kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej, podkreślając jego zasługi duszpasterskie i gospodarcze w parafiach.

Jego zdrowie pogarszało się, potrzebował leczenia szpitalnego i opieki. Zamieszkał na terenie parafii Trąbki. Zmarł dnia 24.07.2013 r. w szpitalu w Garwolinie. Przeżył ponad 74 lata, w tym 47 w kapłaństwie.
Requescat in pace.

za diecezja.siedlce.pl

Podziel się:
sledzik
Facebook
1. czytanie (Jr 1, 4-10)Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cięPsalm (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b))Od łona matki Pan mym opiekunem2. czytanie (1 P 1, 8-12)Prorocy głosili zbawienieAklamacja (J 1, 7; Łk 1, 17)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(Łk 1, 5-17)Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela1. czytanie (Iz 49, 1-6)Zbawienie dotrze aż do krańców ziemiPsalm (Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a))Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył2. czytanie (Dz 13, 22-26)Jan głosił pokutę przed przyjściem ChrystusaAklamacja (Łk 1, 76)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(Łk 1, 57-66. 80)Narodzenie się Jana Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
17:301. † Kazimierza Kowalczyka – gr
18:00 1. † Jana Pijak, Władysława, Janinę, Jana Pijak, z r. Dadasiewiczów
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000