pokaż w formie kalendarza
pokaż cały rok2019-12-01 - niedziela
08:301. † Janinę Mućka
2. † Piotra Pietrzaka
10:15† Tadeusza Kota
12:001. † Janinę Jasińską
2. † Tadeusza Machnio (GR.)
17:001. † Zofię i Krzysztofa Patkowskich
2. † Henryka Szydłowskiego
2019-12-02 - poniedziałek
16:301. † Tadeusza Machnio (GR.)
17:001. † Tadeusza Czernieca
2019-12-03 - wtorek
16:301. † Zofię Szalej (30dz.)
2. † Stefana Pszkita, Genowefę, zmarłych rodziców
17:001. † Jana Bogusza
2. † Tadeusza Machnio (GR.-zakoń,)
2019-12-04 - środa
06:301. † Barbarę Nowicką
2. † Mirosława Rodaka (7dz.)
16:301. † Janinę Jasińską (30dz.)
2. † Henrykę, Janinę, Edwarda, Apolonię i Stanisława Skwarek zr. Skwarków, Wardów
17:001. † Krzysztofa Mrozowskiego
2. † Tadeusza Czernieca
2019-12-05 - czwartek
16:301. † Zofię Szalej
2. † Mariana Piszcza
17:001. † Annę Krakowiak (2r.)
2. † Tadeusza Czerniec
2019-12-06 - piątek
10:001. † Mirosława Skwarka
2. † Zbigniewa Walaszka
12:001. † Mariana Świstek (r.) zr. Świstków, Czesława, Kazimierę, Edwarda, Alicję
2. † Janinę Jasińską
3. † Janinę Jasińską
14:301. † Mariannę Burdach (r.), Aleksandra, Mariannę, Mariana Chmiel, Janinę Kamińską
2. † Krzysztofa Mrozowskiego
17:001. † Emilię Mazur (2r.)
2. † Krzysztofa Mrozowskiego
2019-12-07 - sobota
06:30W intencji parafian
10:001. † Kazimierza, Jadwigę Chudzik, Elżbietę Kazubską, Mariannę, Franciszka Miazio
2. † Zbigniewa Walaszka
12:001. † Krystynę, Kazimierza, Piotra Piszcza zr. Kopeć, Koślaczów, Kotów
2. † Janinę Jasińską
3. † Jana Matyjaska
14:301. † Janinę, Stanisława, Piotra, zmarłych rodziców zr. Szewczaków, Beczków, Skwarków
2. † Mariana Piszcza
17:001. † Leopolda (10r.), Henrykę (13r.), Stanisława zr. Koślacz, Mieczysława Ochnika, Genowefę, Władysława, Irenę, Eugeniusza zr. Baca
2. † Jana, Gabrielę Kłusek, Stanisława, Marię Brzozowską zmarłych rodziców
2019-12-08 - niedziela
08:301. † Stefanię Sikora (r.), Stanisława zr. Sikorów, Ochników
2. † Tadeusza Czernieca
10:151. Dz-Bł. w intencji urodzin Dominiki
2. † Jolantę (r.), Jadwigę, Zdzisława Wieliczuk
3. † Stanisława Kłusek
12:001. † Janinę Jasińską
2. † Mariannę, Lucjana, Annę, Janusza, Teresę zr. Gajo, Warowny
3. † Zofię Szalej
17:001. † Genowefę Sowa zr. Rodaków, Antolaków, Kazubskich
2. † Krzysztofa Mrozowskiego
2019-12-09 - poniedziałek
15:301. † Wiesława Osiala zr. Osialów, Osinków
16:001. † Tadeusza Czernieca
2. † Tadeusza Czernieca
2019-12-10 - wtorek
15:301. † Lucynę Jalowską .(7dz.)
2. † Zofię Szalej
16:001. † Mariana Piszcza
2. † Krzysztofa Mrozowskiego
2019-12-11 - środa
06:301. † Zofię Szalej
2. † Ignacego Nowickiego
15:301. † Zbigniewa Bogusza (30dz.)
2. † Mariana Piszcza
16:001. † Krzysztofa Mrozowskiego
2. † Tadeusza Czernieca
2019-12-12 - czwartek
15:301. † Janinę Jasińską
2. † Mariana Piszcza
16:001. † Jerzego Piszcza (r.), Wojciecha Beczka zr. Kwasów, Piszczów, Beczków
2. † Tadeusza Czernieca
2019-12-13 - piątek
15:301. † Genowefę Pszkit (30dz.)
2. † Mariana Piszcza
16:001. † Tadeusza Czernieca
2. † Krzysztofa Mrozowskiego
2019-12-14 - sobota
06:301. † Zofię Szalej
2. † Zbigniewa Bogusza
15:301. † Krzysztofa Mrozowskiego
16:001. † Bolesława (10r.) zr. Tronowskich, Matyjasków
2. † Sławomira Wardaka (7dz.)
2019-12-15 - niedziela
08:301. † Henryka, Aleksandrę, Juliana, zmarłych rodziców zr. Szydłowskich, Malinowskich
2. † Stanisława Matyjaska
10:151. † Mariana (r.), Genowefę i Zygmunta Garbacików
2. Dz-Bł. w 7r. działalności Legionu Maryi
12:001. † Fredę Ogrodnik
2. † Sabinę Szelągowską
17:001. Dz-Bł. w 6r. urodzin Dominika
2019-12-16 - poniedziałek
15:301. † Tadeusza Hryciuka, Wojciecha Sprychę
16:001. † Stanisława Jaworskiego zr. Jaworskich, Gorzkowskich, Żebrowskich
2019-12-17 - wtorek
15:301. † Janinę Jasińską
2. † Janinę Jasińską
16:001. † Mariana Piszcza
2. † Tadeusza Czernieca
2019-12-18 - środa
06:301. † Genowefę Pszkit
2. Dz-Bł. w 18r. urodzin Patryka
15:301. † Zbigniewa Bogusza
16:001. † Janinę Jasińską
2. † Mariannę i Franciszka Królów, Janinę i Mariana Tchórzewskich, Helenę Mateńko
2019-12-19 - czwartek
15:301. † Eliasza Pływacza, zmarłych rodziców
2. † Zbigniewa Bogusza
16:001. † Mariana Sady
2. † Grzegorza Ryszkowskiego (1r.)
2019-12-20 - piątek
15:301. † Sławomira Wardaka
2. † Zbigniewa Bogusza
16:001. Dz-Bł. w 6r. urodzin Antosia, ur. Eweliny i Mariusza
2. Dz-Bł. w 5r. urodzin Anny
2019-12-21 - sobota
06:301. Dz-Bł. w urodziny Karoliny i o Bł. Boże w rodzinie
2. † Zbigniewa Bogusza
15:301. † Zofię, Rozalię Pietrzak, Juliannę, Andrzeja, Jana zr. Piszczów
16:001. † Teresę Pawłowską (1r.), Stanisława
2. † Sławomira Wardaka
2019-12-22 - niedziela
08:301. † Marię i Henryka Salamuchów
2. † Zbigniewa Bogusza
10:151. † Jana (7r.), Marię i Antoniego Kępka, Mariannę i Stefana Sopyłów zr. Kępków, Sopyłów
12:001. † Zdzisława, Janusza (r.), Zofię, Tadeusza, Helenę zr. Koniecznych
17:001. † Teresę Pietrzak (10r.), Henryka, Bolesława, Stanisława, Michała, rodziców obojga stron
2019-12-23 - poniedziałek
15:301. † Zbigniewa Bogusza
16:001. † Janinę Jasińską
2. † Janinę, Franciszka zr. Burdach, Witolda Piątka
2019-12-24 - wtorek
06:301. † Mariannę Ochnik (4r.) zr. Rusków, Ochników, Pietryków
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
2019-12-25 - środa
00:001. Pasterka - Za Parafian i Gości
10:151. † Stanisława Kapałę, Jana, Anielę Sokół zr. Sokołów, Kapałów
12:001. † Władysławę Konopka (27r.), Łucję i Pawła Kłusków, Jana i Mariannę Boguszów
2. † Janinę, Edwarda, Henryka zr. Wardów, Juliana Mizurę, Janinę Wiak
17:001. † Zofię, Jana, Stanisława Zdzisława zr. Nogalów, Mateńków, Lecha Ochnika
2019-12-26 - czwartek
08:301. † Grzegorza
2. † Zbigniewa Bogusza
10:151. † Janinę, Aleksandra, Jana, Zygmunta zr. Makułów, Artura
12:001. † Barbarę Kazana zr. Kazanów, Skwarków
2. Dz-Bł. w 18r. urodzin Aleksandry
17:001. † Jana, Marię, Antoniego zr. Kępków, Mariannę, Stefana Sopyłów, Mariana, Grzegorza zr. Sowa
2019-12-27 - piątek
07:001. † Zbigniewa Bogusza
2. † Mirosława Rodaka (30dz.)
2019-12-28 - sobota
07:001. † Krzysztofa Chmiela (11r.), Janinę, Jana, Juliana Boska zr. Chmielów, Bosków, Kędrów, Józwików
2. † Zbigniewa Bogusza
2019-12-29 - niedziela
08:301. † Katarzynę Skwarek (1r.)
2. Dz-Bł. w 50r. ślubu Barbary i Stanisława Dzadz
10:151. † Jana Dadasiewicza (r.) zr. Dadasiewiczów, Walów, Kardasów
12:001. † Mieczysława Sudowskiego
17:001. † Jarosława Pieniaka
2. † Leokadię Osial, Bolesława, Stanisława, Zofię, Stanisława, Krystynę, Franciszka, Mariannę, Juliana, Stanisławę, Henryka, Leokadię zr. Osialów, Karmarczyków, Jalowskich, Pietrzaków
2019-12-30 - poniedziałek
07:001. † Sławomira Wardaka
2. † Zofię, Władysława
2019-12-31 - wtorek
16:001. Zakończenie Starego Roku - Za parafian
2. † Anielę, Henryka, Zenona zr. Rytlów. Janusza, Stanisława, Genowefę zr. Skwarków, Bogumiłę Bielecką, Tadeusza Gałacha, Jerzego Bieleckiego
2020-07-12 - niedziela
          Brak intencji wpisanych na dzień dzisiejszy.


1. czytanie (Iz 55, 10-11)Skuteczność słowa BożegoPsalm (Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R.: por. Łk 8, 8))Na żyznej ziemi ziarno wyda plony2. czytanie (Rz 8, 18-23)Oczekujemy chwałyAklamacja ()Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(Mt 13, 1-23)Przypowieść o siewcy Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
08:301. Dz-Bł. w 40r. ślubu Jadwigi i Jerzego Sobczyńskich, Bł. Boże dla dzieci i wnuków
2. † Grażynę Bylina (7dz.)
10:151. † Stanisława (r.), Alinę zr. Koślaczów, Łazugów
2. † Teresę Mućkę (7dz.)
12:001. Dz-Bł. w 10r. ślubu Hanny i Konrada i Bł. Boże dla córki Neli
17:001. Dz-Bł. w 1r. ślubu Agnieszki i Łukasza i Bł. Boże dla Ignasia
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000