pokaż w formie kalendarza
pokaż cały rok


<-- marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020 -->

2020-04-01 - środa
17:301. † Bogumiłę Wojewoda (30dz.)
2. † Stanisława Ciołka
18:001. † Czesława Bosia, zmarłych rodziców
2. † Jana Koślacza
2020-04-02 - czwartek
17:301. † Stanisława Ciołka
2. † Jana Koślacza
18:001. † Leopolda Szewczaka (10r.) zr. Szewczaków, Walów, Karwowskich
2. † Tadeusza Czernieca
2020-04-03 - piątek
17:001. Dz-Bł. w 9r. urodzin Filipa
2. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
18:001. † Leopolda, (r.), Henrykę zr. Bieleckich, Zofię Redasz, Mariannę, Edwarda Mućka, Krystynę Kot
2. † Zofię Skwarek
2020-04-04 - sobota
17:301. † Edwarda Piszcza
2. † Zdzisława (15r.) zr. Nogalów, Mateńków, Ochników
18:001. † Tomasza Dzadza, Edmunda, Kazimierza Michalaka
2. † Ryszarda, Romana zr. Żurawskich, Zegadłów
2020-04-05 - niedziela
08:301. † Antoniego Ciołka (4r.)
2. † Danutę i Czesława Wilga
10:151. † Genowefę (r.), Wacława, Władysławę zr. Piszczów, Stanisława (r.), Mariannę, Helenę, Bolesława zr. Strzyżewskich
2. † Franciszka i Edwardę Bartnickich, Mariannę, Jana, Stanisława Pietrzak
12:001. † Jadwigę Osial (r.) zr. Osialów, Stachniaków, Świdrów, Latochów
17:001. † Józefa, Stefanię, Jerzego, Władysławę, Jana, Kazimierę, Stanisławę, Wacławę Stonia, Zofię i Stanisława Gajowników
2. † Tadeusza Kota
2020-04-06 - poniedziałek
17:301. † Longinę Bielecką
18:001. † Stanisława Kurka, Janinę, Eugeniusza, Mariana Świstek zr. Wardów, Kurków, Świstków
2. † Bogumiłę Wojewoda
2020-04-07 - wtorek
17:301. † Dariusza Mućkę
2. † Henryka, Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Mariannę Pieniak
18:001. † Barbarę Mateńko
2. † Zofię Skwarek
2020-04-08 - środa
17:301. † Jana Koślacza
2. † Antoniego Osiala, Alinę Banaczyk, Justynę Przybysz zr. Osialów, Skwarków, Piszczów
18:001. † Halinę Biernacką –Gromek (4r.)
2020-04-09 - czwartek
18:001. W intencji kapłanów z naszej parafii
2. † Lucynę (r.), Władysława, Andrzeja, Wiesławę zr. Strzyżewskich
2020-04-10 - piątek
18:00Nabożeństwo Męki Pańskiej
2020-04-11 - sobota
18:001. † Mariannę i Bolesława Kazana zr. Czerniawskich, Genowefę, Bronisława, Józefa zr. Bieleckich, Halinę i Andrzeja Sobczyńskich
2. † Andrzeja Strzyżewskiego (r.), Wiesławę, Władysława, Lucynę Strzyżewskich, Serafinę, Stanisława Mućkę
2020-04-12 - niedziela
06:00W intencji parafian
08:301. † za zmarłych polecanych w wypominkach
10:151. Dz.-Bł. w 40r. ślubu Wiesławy i Jerzego
2. † Ryszarda Dźwigałę zr. Dźwigałów, Królów
12:001. O Bł. Boże dla dziecka z racji chrztu
2. Dz-Bł. w 30r. ślubu Alicji i Kazimierza
17:001. † Grzegorza Żebrowskiego, Tadeusza Boska
2020-04-13 - poniedziałek
08:301. Dz.Bł. w 80r. urodzin Jadwigi
10:151. † Henryka Strzyżewskiego
2. † Kazimierza Gabracika (Gr.) - rozpoczęcie
12:001. † Zofię Skwarek
2. † Wojciecha Sprychę
17:001. Dz-Bł.w 40r. urodzin Anny
2020-04-14 - wtorek
17:301. † Dariusza Mućkę
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. † Władysława, Tomasika, Zofię, Jana, Władysławę, Stanisława zr. Tomasików, Wardów
2. † Mariannę, Władysława, Stanisława, Teresę, Piotra zr. Strzyżewskich, Mariana zr. Chmielaków

2020-04-15 - środa
17:301. † Jana Koślacza
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. † Józefa Trochimiuka (2r.) zr. Szewczaków, Skwarków
2. † Bogumiłę Wojewoda
2020-04-16 - czwartek
17:301. † Bogumiłę Wojewoda
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. † Jana Koślacza
2. † Jana Koślacza
18:301. † Jerzego Świerszcza (7dz.)
2020-04-17 - piątek
17:301. † Bogumiłę Wojewoda
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. † Genowefę (r.) zr. Kryczków, Jana, Krzysztofa
2. † Jarosława Skwarka zr. Skwarków, Ochników, Kwaśniewskich
2020-04-18 - sobota
17:301. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2. † Bogumiłę Wojewoda
18:001. Dz-bł. w 18r. urodzin Andżeliki Sidor
2. Dz-bł. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny

2020-04-19 - niedziela
08:301. † Rocha, Elżbietę, Leszka zr. Pytlików, Kazimierza, Stanisława, Janusza, Franciszka, Janinę zr. Piszczów, Mroczków, Kotów
2. Kazimierza Garbacika (Gr.)
10:151. Dz.-Bł. w 11r. urodzin Ani i w 3r. urodzin Franka
2. Dz-Bł. w 12r. urodzin Jakuba
12:001. Dz-Bł. w 30r. ślubu Alicji i Kazimierza
2. † Amelię, Józefa, Anielę zr. Leszków, Eugeniusza, Jana, Mariannę zr. Skwarków
15:001. † Ryszarda Grzybowskiego (r.)
2020-04-20 - poniedziałek
17:301. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2. † Zofię (r.) i Juliana Sprychów
18:001. † Scholastykę i Wacława Chojętów
2020-04-21 - wtorek
17:301. † Bogumiłę Wojewoda
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. Dz-Bł. w 50r. urodzin Ewy i 85r. urodzin Wandy
2. † Zofię Skwarek
18:301. † Dariusza Mućkę (30dz.)
2. † Longinę Bielecką (30dz.)
2020-04-22 - środa
17:301. † Mariana Piszcza (6 miesięcy po śmierci)
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. Dz-Bł. w 25r. ślubu Barbary i Kazimierza
2. Dz-Bł. w 20r. urodzin Łukasza
2020-04-23 - czwartek
17:301. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2. † Bogumiłę Wojewoda
18:001. † Marię Kępa (2r.)
2. † Natalię Bielecką (r.)
2020-04-24 - piątek
17:301. O Bł. Boże, dary Ducha Świętego i o dobre wybory w życiu
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
18:001. † Teresę, Stanisława zr. Pawłowskich
2. † Teodorę i Henryka Błachnio
2020-04-25 - sobota
17:301. † Kazimierza zr. Paniaków
2. † Wiesławę Krasuską (r.), Janinę, Stanisława
18:001. † Jadwigę Wieliczuk (r.), Jolantę, Zdzisława
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2020-04-26 - niedziela
08:301. † Jana (r.), Zygmunta, Leokadię Salak
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
10:151. Dz.-Bł. w 25r. ślubu Małgorzaty i Janusza oraz o Bł. Boże dla córki
2. † Fredę Ogrodnik (3r.)
12:001. Dz-Bł. w rocznicę urodzin Piotra
2. † Stanisławę Wardę (19r.), Jana, Henryka, Zbigniewa zr Wardów, Kurków, Kopyściów, Ciołków
17:001. † Jana Ochnika (r.) zr. Ochników, Rusków, Pietryków
2020-04-27 - poniedziałek
17:301. Dz-Bł. w 10r. urodzin Julii
2. † Patryka Sprychę
18:001. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2. † Stanisławę Gajo
2020-04-28 - wtorek
17:301. † Jana Koślacza
2. † Wojciecha Mućkę (2r.)
18:001. † Stanisława, Mirosławę zr. Bartnickich, Konopków
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2020-04-29 - środa
17:301. † Mirosława Jalowskiego (r.)
2. † Eugenię, Eugeniusza, Alinę zr. Czuprynów, Baranów, Malinowskich
18:001. † Zuzannę i Kazimierza Bartnickich, Janusza Włodarczyka, Bronisława Michalaka
2. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2020-04-30 - czwartek
17:301. † Kazimierza Garbacika (Gr.)
2. † Modestę, Genowefę, Adama, Czesława zr. Sikorów
18:001. † Wandę i Mariana Gajowników zr. Gajowników, Sowów, Koślaczów
2. † Serafinę Mućkę
2020-12-03 - czwartek
          Brak intencji wpisanych na dzień dzisiejszy.


1. czytanie (Iz 26, 1-6)Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa BożegoPsalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a))Błogosławiony, idący od Pana, albo: AllelujaAklamacja (Por. Iz 55, 6)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(Mt 7, 21. 24-27)Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego1. czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-23)Biada mi, gdybym nie głosił EwangeliiPsalm (Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja
Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)Alleluja, Alleluja, AllelujaEwangelia na dziś(Mk 16, 15-20)Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
16:301. † Krystynę Pietrzak (30dz.)
2. † Mariana Alińskiego (7dz.)
17:001. † Natalię Piszcz
2. † Zofię Sowę
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000