Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-05-22 10:27:22
 1. Dziś podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 1500 w Lyonie, Sługa Boża Paulina Jaricot, zostanie zaliczona w poczet błogosławionych. Dla osób należących do Żywego Różańca jest to dzień wielkiej radości i wdzięczności. Dziś o godz. 1200 Msza Św. w intencji Kółek Różańcowych naszej parafii.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie dla uczniów klas VII i ich rodziców, którzy pragną rozpocząć przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania
 3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w niedzielę po Mszy o godz. 1015, a w dni powszednie po Mszy o godz. 1700. Dziękujemy za dar modlitwy przy umajonych krzyżach i kapliczkach oraz w domach rodzinnych. Bóg zapłać za udekorowanie krzyży i kapliczek i troskę o te święte miejsca.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-05-15 10:39:03
 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w niedzielę po Mszy o godz. 1015, a w dni powszednie po Mszy o godz. 1700. Zachęcamy również do wspólnej modlitwy przy umajonych krzyżach i kapliczkach oraz w domach rodzinnych. Bardzo serdecznie dziękujemy za udekorowanie krzyży i kapliczek.
 2. Dziś o godz. 1015 Msza Św. w intencji mieszkańców Radoryża Kościelnego, o błog. żyjących i miłosierdzie dla zmarłych (o godz. 1500 procesja poświęcenia pól: jeden ks. Kolonia, drugi Wieś)

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-05-08 08:08:27
Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-05-01 11:05:01
 1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta dla nas do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.
 2. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela, a przez śpiew-modlitwę Litanii loretańskiej będziemy wypraszać przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny potrzebne łaski i pomoc w codziennych potrzebach dla siebie i dla naszych rodzin oraz świata.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-04-24 10:33:43
 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się 75 Tydzień Miłosierdzia. Przeżywać go będziemy pod hasłem: „Mocni w Duchu Świętym”. Składamy serdeczne podziękowanie za wszystkie ofiary złożone dzisiaj na tacę na diecezjalne dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas. Bóg zapłać!
 2. Bardzo serdecznie zapraszamy dziś o godz. 1500 do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i adoracji Pana Jezusa. To szczególna Godzina Łaski.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-04-18 13:55:37
 1. Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Szanownym Gościom i Naszym Parafianom pragnę złożyć serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości. Miłością i nadzieją napełni nasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.
 2. Przeżywając Oktawę Świąt Wielkanocy zapraszamy w tygodniu do wspólnej modlitwy Nowenny przed Świętem Niedzieli Miłosierdzia Bożego – Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy o godz. 1700, a w niedzielę na zakończenie oktawy po Mszy o 1015 procesja eucharystyczna, zaś o godz. 1500- Godzina Miłosierdzia Bożego - Godzina łaski, do której zachęcał nas sam Jezus Chrystus podczas objawień Siostrze Faustynie Kowalskiej.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-04-10 19:26:44
Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. Sławomirowi za trud zorganizowania Drogi Krzyżowej ulicami Radoryża Kościelnego oraz Ekstremalnej Drogi Krzyżowej do Woli Gułowskiej, naszym Drogim Strażakom i policji za służbę porządkową, wszystkim Grupom Modlitewnym za piękne rozważania i Wam Drodzy parafianie za wspólną modlitwę. Dziękujemy również za dar wczorajszej modlitwy na grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i u Matki Bożej w Niepokalanowie.
czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-04-03 12:11:45
 1. Bóg zapłać za udział w rekolekcjach wielkopostnych, za pomoc w przybyciu ludzi starszych oraz zaproszenie do chorych. Dziękujemy również za liczne dary na stół rekolekcyjny.
 2. Dziś i za tydzień o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia i pokutna adoracja Najświętszego Sakramentu z intencją uproszenia pokoju na Ukrainie i zachowanie świata od kataklizmu wojny i głodu.
 3. Dziś na zakończenie rekolekcji o godz. 1700 odbędzie się ulicami Radoryża Kościelnego Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału. Już teraz dziękujemy strażakom za trud zabezpieczenia trasy i wszystkim zaangażowanym w modlitewne pokutne nabożeństwo.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-03-27 12:17:41
 1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Trwajmy w naszych osobistych wielkopostnych postanowieniach.
 2. Dziś na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci klas IV, które w ubiegłym roku były u Pierwszej Komunii św. i ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Spotkanie obowiązkowe.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-03-20 16:11:31
 1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Trwajmy w naszych osobistych wielkopostnych postanowieniach.
 2. Dziś po Mszy o godz. 1015 trzecia katecheza przedchrzcielna dla rodziców i kandydatów na chrzestnych. Spotkanie w salce katechetycznej. Nowy cykl katechez chrzcielnym odbędzie się w czerwcu.
 3.  Dziś na Mszy św. o godz. 1200 zostanie w uroczysty sposób rozpoczęcie nowej Róży Różańcowej Rodziców za dzieci, której patronką będzie św. Rita. . Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne wszystkich Róż Różańcowych rodziców za dzieci w kościele.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-03-13 17:02:30
 1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Trwajmy w naszych osobistych wielkopostnych postanowieniach.
 2. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach: kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie.
 3. Dziś po Mszy o godz. 1015 druga katecheza przedchrzcielna dla rodziców i kandydatów na chrzestnych, którzy w najbliższym czasie będą prosić o sakrament chrztu dla dzieci. Katechezy są obowiązkowe. Spotkanie w salce katechetycznej. Kolejna katecheza – trzecia - za tydzień również po Mszy św. o godz. 1015. Nowy cykl katechez chrzcielnych odbędzie się w czerwcu.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-03-06 18:25:32
 1. Trwa czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do osobistych wielkopostnych postanowień.
  Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży z KSM za piękną wielkopostną dekorację w naszej świątyni.
 2. Dziś po Mszy o godz. 1015 pierwsza katecheza przedchrzcielna dla rodziców i kandydatów na chrzestnych, którzy w najbliższym czasie będą prosić o sakrament chrztu dla dzieci. Katechezy są obowiązkowe. Spotkanie w salce katechetycznej. Kolejna katecheza z tego cyklu – w drugą i trzecią niedzielę marca również po Mszy św. o godz. 1015. Nowy cykl katechez chrzcielnych odbędzie się w czerwcu.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-02-27 17:47:24
 1. Dziś na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci klas III przygotowujących do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne.
 2. Dziś w ostatnią niedzielę lutego rozpoczyna się 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu wypraszając im wolność od nałogu oraz módlmy się za ich najbliższych, którzy cierpią z tego powodu o potrzebne im łaski.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-02-21 08:36:59
 1. Składamy serdeczne Bóg zapłać młodzieży z KSM-u oraz wszystkim grupom modlitewnym z naszej parafii i osobom indywidualnym za dar modlitwy i różnych umartwień, z prośbą o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Trwajmy w tej postawie, by Bóg zachował nas od wojny.
 2. Serdecznie zapraszamy do sali katechetycznej na modlitewne spotkania Legionu Maryi w każdą niedzielę po Mszy o 830, a mężczyzn prosimy o prowadzenie dziesiątka różańca przed Msza Św. o 1015

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-02-13 10:30:11
 1. Serdecznie zapraszamy do sali katechetycznej na modlitewne spotkania Legionu Maryi w każdą niedzielę po Mszy o 830.
 2. Dziś podczas Mszy św. na ołtarzu są umieszczone relikwie Błogosławionego Carlo Acutisa patrona dzieci i młodzieży, który mawiał: „Im więcej Eucharystii przyjmujemy, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak raju”. Jest okazja by dziś zawierzyć i powierzyć za wstawiennictwem Bł. Carla nasze dzieci i młodzież jak również swoje intencje i sprawy osobiste.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-02-06 10:48:28
 1. Serdecznie zapraszamy do sali katechetycznej na modlitewne spotkania Legionu Maryi w każdą niedzielę po Mszy o 830.
 2. W piątek po Mszy św. o godz. 1630 zapraszamy wszystkich na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM). Tematem rozważań będzie ,,Błogosławiony Carlo Acutis – ”Odnajdźcie Boga, a znajdziecie sens waszego życia”. Jest On patronem młodzieży i KSM-u oraz internetu. Zmarł mając zaledwie 15 lat w roku 2006, zaś beatyfikowany, wyniesiony na ołtarze w 2020r. w Rzymie. Przed Mszą św. będzie uroczyste wprowadzenie relikwii Błogosławionego Carla Acutisa, a po niej szczególna modlitwa za wstawiennictwem Błogosławionego.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-01-30 12:40:24
 1. Dziś po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie formacyjne dzieci klas I-ych i II-ych oraz ich rodziców, którzy pragną się przygotowywać do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Spotkanie jest obowiązkowe.
 2. We wtorek o godz. 1800 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego. Zapraszamy również osoby chętne, które pragną zagłębiać się nad Słowem Bożym.
 3. W środę święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze Św. z poświęceniem gromnic o godz. 830, 1015 i 1600. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na utrzymanie zakonów klauzurowych w naszej diecezji.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-01-23 18:41:27
W dniu dzisiejszym obchodzimy z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku w każdą III-ą niedzielę zwykłą jako Niedzielę Słowa Bożego. Jest to szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież Franciszek przypomina nam, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.
czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-01-17 08:21:25
 1. Dziś po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie rodziców kandydatów, którzy w tym roku przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkanie obowiązkowe.
 2. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych za dar pięknej dekoracji Bożonarodzeniowej a Nadleśnictwu Łuków za dar choinek.
  Dzieciom, młodzieży z KSM, scholi, rodzicom, katechetom, strażakom i wszystkim uczestnikom marszu Trzech Króli mówimy Bóg zapłać.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-01-09 12:48:52
 1. Dziś na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci klas III przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne.
 2. Dziś spotkanie opłatkowe wszystkich pątników i pielgrzymów duchowych Grupy 14C w Adamowie o godzinie 1600 rozpoczynające Mszą św. Po Mszę św. spotkanie w salce parafialnej.
 3. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy przygotowali Orszak Trzech Króli oraz wspólne kolędowanie po Mszy św. o godz. 1200: dzieciom, młodzieży z KSM-u, scholi oraz wszystkim tym którzy wzięli bezpośredni udział w tym wydarzeniu, które było radosną manifestacją wiary i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej.

czytaj dalej

Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- 2022
2022-01-02 13:04:13
W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary w tym dniu składane na tacę przeznaczone są na misje święte.
czytaj dalej

starsze artykuły
1. czytanie (Dz 16, 11-15)Chrzest LidiiPsalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))Pan w swoim ludzie upodobał sobie
Albo: Alleluja
Aklamacja (Por. J 15, 26b. 27a)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(J 15, 26 – 16, 4a)Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
16:301. Za † Mariana, Stanisława, Ewę, Teresę, Rozalię r. Kędrów, Jana, Janinę, Krzysztofa r. Chmielów, Krystyna Ciołka
2. Za † Modestę, Adama, Genowefę, Czesława r. Sikorów
17:001. Za † Stanisławę Kopeć (23gr)
2. Za † Danutę Siwiec
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000