pokaż w formie kalendarza
pokaż cały rok2020-09-01 - wtorek
08:001. W intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny oraz w intencji nauczycieli, wychowawców i rodziców
17:301. † Mariannę Kopyść (30dz.)
2. † Waldemara Koślacza (r.), Władysława Kulikowskiego zr. Koślaczów, Kulikowskich, Piotra Strzyżewskiego, Jana Karczewskiego zr. Bilickich, Gajdów
18:001. † Modestę, Genowefę, Adama, Czesława zr. Sikorów
2. † Jana Koślacza (Gr.1- rozpoczęcie gregorianki)
2020-09-02 - środa
17:301. † Teresę Mućkę
2. † Mariannę zr. Osinków, Osialów, Pietrzaków
18:001. † Jana Koślacza (Gr.)
2. † Mariana Kota
2020-09-03 - czwartek
17:301. † Zofię Mućkę
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. † Stefana Michalika (25r.)
2. † Krystynę, Zdzisława zr. Superson
18:301. † Henryka Kłuska (7dz.)
2020-09-04 - piątek
17:301. † Stanisławę (8r.), Bolesława zr. Kryczków, Henryka Frączka, za dusze w czyśćcu cierpiące
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. Dz-Bł. w 20r. ślubu Renaty i Mirosława Ochnik i Bł. Boże dla ich synów
2. † Zofię Skwarek
2020-09-05 - sobota
17:301. Dz-Bł. w 10r. ślubu Anety i Piotra
2. Dz-Bł. w 35r. ślubu Urszuli i Antoniego
18:001. † Wiktora Mateńko (r.) zr. Mateńków, Kajków, Pietrzaków
2. † Ewę Dziupińską (4r.) zr. Dziupińskich, Mokijewskich
18:301. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-06 - niedziela
08:30 1. Dz-Bł. w 25r. ślubu Hanny i Dariusza oraz o Bł. Boże w rodzinie
2. † Janusza, Kazimierza, Stanisława zr. Piszczów
10:151. † Mariannę, Stanisława, Krzysztofa, Wiesława, Krystynę, Zdzisława zr. Osialów, Osinków
2. † Mateusza Osiala
12:001. † Jana Koślacza (Gr.)
17:001. † Seweryna Jodełkę, Petronelę, Władysława zr. Połeć, Sabinę, Czesława zr. Jodełków, Edmunda
2020-09-07 - poniedziałek
17:301. † Henryka Frączka (5r.), zmarłych rodziców, Bronisława, Helenę, Andrzeja, Helenę, zr. Marchwickich, Frączków, Bogudołów, Ochników, Kotów, Kępków
18:001. † Teresę Mućkę
18:301. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-08 - wtorek
08:301. Dz-Bł. w 50r. urodzin Wiesława
17:301. † Stanisława Janiszka (7dz.)
18:001. † Janinę (r.), Bolesława, Jana zr. Kotów, Dadasiewiczów,
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-09 - środa
17:301. † Andrzeja Osiala
2. † Mateusza Osiala
18:001. † Zofię Skwarek
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-10 - czwartek
17:301. † Mariana Kota
2. † Krzysztofa Kachniarza (3r.), Bronisławę i Franciszka Kachniarzów
18:001. † Janinę, Jana, Józefa zr. Bieleckich, Kotów
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-11 - piątek
17:301. † Mateusza Osiala
18:001. † Jana, Genowefę, Krzysztofa, Mariana, Antoniego zr. Kryczków
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-12 - sobota
17:301. † Jana (1r.), Lucynę, Stanisława, Mieczysława zr. Ochników, Rafała, Wiesława zr. Matejuków
2. † Mariana i Zofię Pietrzaków, Władysława i Stanisławę Jodełków
18:001. † Juliannę, Władysława, Henryka, Zbigniewa zr. Sikorów, Jerzego, Stefanię, Franciszka zr. Osialów
2. † Bolesława (25r.), Zofię (20r.), Halinę, Adama, Mieczysława, Arkadiusza, Kazimierza, Małgorzatę zr. Ciołków, Ewę, Wawrzyńca zr Jończyków, Kazimierę, Leonarda zr. Świerczów
18:301. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-13 - niedziela
08:301. † Stefana Chmiela, Janinę Chmiel zr. Kędzierskich, Kopyściów
2. † Jana Koślacza (Gr.)
10:151. Dz-Bł. w 20r. ślubu Joanny i Mariusza oraz o Boże Bł. dla dzieci
2. † Jana Kota
12:001. † Scholastykę i Mariana Kucharskich, Marię Skwarek, Antoniego Sprychę
2. † Władysławę Tronowską (r.)
17:001. † Kazimierza Michalaka (12r.)
2020-09-14 - poniedziałek
17:301. † Jana Mućkę (20r.)
18:001. † Janinę Piwowarek (23r.)
18:301. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-15 - wtorek
17:301. † Grażynę Bylina, Mariannę Kopyść
2. † Mateusza Osiala
18:001. † Gabrielę (5r.) zr. Beczków, Chruślińskich
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-16 - środa
17:301. † Mateusza Osiala
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. Dz-Bł. w 1r. urodzin Dawida i Bł. Boże dla jego rodziców
2020-09-17 - czwartek
16:001. Ślub: Marta i Marek
17:301. † Stanisława Warpasa (30dz.)
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. † Apolonię Kowalczyk
2. † Mateusza Osiala
2020-09-18 - piątek
17:301. Dz-Bł. w 25r. ślubu Teresy i Witolda
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. † Andrzeja i Janinę Osialów
2. † Barbarę Nowicką (r.)
2020-09-19 - sobota
16:001. Ślub: Joanna i Łukasz
17:301. † Jana, Helenę, Waldemara, Adama zr. Malinowskich
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. † Tadeusza Stefaniaka (r.), Zofię, Kazimierza, Reginę, Mariana zr. Siwickich
2. † Józefa i Henrykę Wilczyńskich zr. Wilczyńskich, Królów
2020-09-20 - niedziela
08:301. † Genowefę (r.), Mariana, Zygmunta, Kazimierza zr. Garbacików
2. † Grzegorza Żebrowskiego, Tadeusza Boska, Irenę i Bolesława Żebrowskich
10:151. Dz-Bł. w 18r. urodzin Jakuba Chudzika
2. † Jana Koślacza (Gr.)
12:001. † Tadeusza Tomasika
2. † Janinę Sopińską (r.)
17:001. † Mieczysława Wardaka (12r.), Stanisława, Janinę zr. Siwickich, Wardaków, Bogumiłę Wojewoda
2. † Karolinę, Marcina, Wiktora, Stanisławę, Tadeusza zr. Gajo
2020-09-21 - poniedziałek
17:301. † Wiktora Króla (r.), Sławomira, Henryka, Janinę zr. Wardaków, Królów, Kulikowskich
18:001. † Mariana Szewczaka, Janinę, Bogumiłę, Mieczysława zr. Gajowników, Szewczaków
18:301. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-22 - wtorek
17:301. † Teresę Mućkę
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. † Stefanię, Tadeusza zr. Domańskich
2. † Andrzeja Osiala
2020-09-23 - środa
17:301. † Teresę Mućkę
2. † Andrzeja Osiala
18:001. † Mariana Mizurę
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:301. † Kazimierza Skwarka (7dz.)
2020-09-24 - czwartek
17:301. † Teresę Mućkę
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. † Henryka (r.), Mariannę zr. Ochników, Kotów
2. † Mariana Mizurę
2020-09-25 - piątek
17:301. † Janinę Strzyżewską, Stanisława zr. Strzyżewskich
2. † Mariana, Wacławę zr. Koślaczów
18:001. † Janinę, Jana zr. Błażejczyków
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-26 - sobota
17:301. † Kazimierza Kopcia r. Kopciów, Lentasów, Nowaków
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:001. Dz-Bł. w 18r. urodzin Jakuba
2. † Jadwigę i Kazimierza Chudzików, Elżbietę Kazubską, Mariannę, Franciszka Miazio
18:301. † Henryka Kłuska (30dz.)
2020-09-27 - niedziela
08:301. Dz-Bł. dary Ducha Świętego dla Magdaleny
2. † Teresę Mućkę
10:151. † Mariana Kulikowskiego (7r.), Jana, Waldemara zr. Kulikowskich
2. † Juliannę, Bolesława zr. Niepan, Stanisławę, Tadeusza zr. Mazurek, Kazimierza, Henryka, Stanisławę Władysława zr. Bakierskich
12:001. Dz-Bł. w 11r. Emilii
2. † Serafinę i Franciszka Sobiechów
17:001. † Szczepana i Ryszarda Prokopków, Helenę i Stanisława Sobiechów
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-28 - poniedziałek
17:30† Teresę Mućkę
18:00 1. † Elżbietę Kabała (7dz.)
2. † Jana Koślacza (Gr.)
2020-09-29 - wtorek
17:30 1. † Leokadię Ponikowską
2. † Mieczysława, Janinę Szewczak zr. Rogowskich
18:00 1. † Teresę Mućkę
2. † Jana Koślacza (Gr.)
18:30Dz-Bł. w 18r. urodzin Karoliny
2020-09-30 - środa
07:00 1. † Zofię
2. † Jana Koślacza - (Zakończenie gregorianki)
16:00 1. W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania i ich rodziców
2021-09-25 - sobota
          Brak intencji wpisanych na dzień dzisiejszy.


1. czytanie (Za 2, 5-9. 14-15a)Odbudowana Jerozolima będzie miastem BogaPsalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))Pan nas obroni, tak jak pasterz owceAklamacja (Por. 2 Tm 1, 10b)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(Łk 9, 43b-45)Druga zapowiedź męki Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
17:301. † Jadwigę i Kazimierza Chudzików, Elżbietę Kazubską, Mariannę i Franciszka Miazio
2. † Mariana Koślacza, Wacławę Wojtaś r. Koślaczów i Wojtasiów
18:001. W intencji dzieci objętych Duchową Adopcją i osób uczestniczących w Duchowej Adobcji
2. † Tomasza Skwarka (30dz)
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000