pokaż w formie kalendarza
pokaż cały rok2021-05-01 - sobota
17:001. † Tadeusza Kryczkę (Gr.)
17:301. Dziękczynna za otrzymane łaski i o Bł. Boże i dary Ducha Świętego dla Magdaleny
2. † Jerzego, Wacławę, Kazimierza zr. Paniak
18:001. Dz-Bł. w 60r. urodzin Krzysztofa
2. † Mariana Pawluczuka (r.)
2021-05-02 - niedziela
08:301. † Fredę Ogrodnik (r.), za zmarłych z rodziny
2. † Stanisława, Genowefę, Janusza zr. Skwarków, Anielę, Henryka. Zenona zr. Rytlów, Bogumiłę, Jerzego Bieleckiego, Tadeusza Gałacha
10:151. Dz-Bł. w 70r. urodzin Wiesławy Skwarek
2. † Lucjana Koślacza (r.)
12:001. Dz-Bł. w 20r. ślubu Jolanty i Piotra i Bł. Boże dla dzieci
2. † Mariana Mizurę, zmarłych rodziców z obojga stron, Czesława, Henryka zr. Wardów, Mizurów, Wiaków
17:001. † Zygmunta Wilczyńskiego, Stanisława zr. Wilczyńskich, Osiaków
2. † Tadeusza Kryczkę (Gr.)
2021-05-03 - poniedziałek
08:301. † Kazimierza zr. Goławskich, Gajów, Jalowskich, Adama Łukasiewicza
2. † Tadeusza Kryczkę (Gr.)- zakończenie gregorianki
10:151. Dz-Bł. w 40r. ślubu Barbary i Tomasza
2. Dz-Bł. w 18r. urodzin Dominiki
12:001. † Elżbietę, Rocha, Leszka zr. Pytlików, Kazimierza, Stanisława, Janusza, Janinę, Franciszka zr. Piszczów, Mroczków, Kotów
2. † Rozalię Nowicką (r.)
17:001. † Czesława Wolińskiego
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)- rozpoczęcie gregorianki
2021-05-04 - wtorek
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Henryka Mateńko zr. Wójcików
2. † Wandę (4r.) i Stanisława Gajów
18:001. Dz-Bł. w 18r. urodzin Bartosza Tomasika
2. † Małgorzatę Zielińską
18:301. W intencji strażaków i ich rodzin z okazji wspomnienia św. Floriana - patrona strażaków
2021-05-05 - środa
17:001. Dz.Bł. w 1r. urodzin Natalii
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Stanisława Chruścikowskiego (r.) zr. Chruścikowskich
2. † Henrykę Kowalczyk
18:001. † Henryka Mateńko
2. † Małgorzatę Zielińską
2021-05-06 - czwartek
17:001. O uzdrowienie relacji rodzinnych
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Stanisławę i Wiktora Gajo
2. † Ryszarda, Romana zr. Żurawskich, Zegadłów
18:001. Dz-Bł. w 12r. urodziny Maksymiliana Waneckiego
2. † Małgorzatę Zielińską
2021-05-07 - piątek
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. Dz-Bł. w 12r. ślubu Izabeli i Michała i Bł. Boże dla ich dzieci
2. † Stanisława Jarząbka
18:001. † Stanisława Warpasa
2. † Marcina (r.), Stanisławę, Leopolda, Halinę zr. Chudków, Filomenę i Edwarda Prażmo
2021-05-08 - sobota
17:301. † Mieczysława Szczybelskiego, Kazimierę, Tadeusza, zmarłych dziadków
2. † Stanisława Woźniaka zr. Woźniaków, Pietrzaków
18:001. † Lucynę, Jana, Mieczysława, Stanisława zr. Ochników, Rafała i Wiesława Matejuków
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
2021-05-09 - niedziela
08:301. † Genowefę, Edwarda, Adama, Jana, Zofię zr. Skwarków
2. † Jana (r.) i Ireneusza Mućków
10:151. † Stanisława Pietrzaka, Jana, Stanisławę, Jadwigę, Tadeusza zr. Beczków, Zygmunta, Helenę, Jana, Kazimierza, Wiesława, Romana zr. Pietrzaków, Sławomira Matyjaska
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
12:001. Dz-Bł. w 80r. urodzin Janiny Maciejewskiej
2. † Teresę i Stanisławę Pawłowskich
17:001. † Stefanię, Antoniego, Jana zr. Tuchowskich, Henrykę, Bolesława zr. Szczęśniaków, Tuchowskich, Strzyżewskich
2021-05-10 - poniedziałek
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Stanisławę Kopeć ( im.)
18:001. † Stanisława Czubaja, Wandę zr. Chmielów, Czubajów
2021-05-11 - wtorek
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. Dz-Bł. w 55r. urodzin Elżbiety
2. † Zofię Sowa
18:001. Dz-Bł. w 30r. ślubu Anety i Zbigniewa i Bł. Boże dla rodziny
2. † Małgorzatę Zielińską
18:30O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Starego Patoka z okazji poświęcenie pól
2021-05-12 - środa
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Jana i Honoratę Jędrychów, Renisława zr. Jędrychów
2. † Małgorzatę Zielińską
18:001. † Mariannę Mućkę zr. Mucków, Sadych, Zegadłów
2. † Stanisława Kudana
18:30O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Nowego Patoka z okazji poświęcenie pól
2021-05-13 - czwartek
17:001. † Dariusza Kota (30dz.)
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Zofię Sowa
2. † Stanisławę Markiewicz
18:001. † Krzysztofa Abramka
2. † Pelagię i Franciszka Wróblów zr. Wróblów, Bieleckich
18:30 Nabożeństwo Fatimskie
2021-05-14 - piątek
17:001. O zdrowie dla syna
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Władysława (r.), Lucynę, Andrzeja, Wiesławę zr. Strzyżewskich
2. † Zofię Pietrzak
18:001. † Stanisława, Ewę, Teresę, Mariana, Rozalię zr. Kędrów, Chmielów, Krystyn Ciołka
2. † Stanisława Kudana
18:30O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Wielgolasu z okazji poświęcenie pól
2021-05-15 - sobota
16:00Ślub: Kinga i Adrian
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Teresę, Henryka zr. Piszczów, Tadeusza Pietrzaka, Witolda Mateńko
2. † Krystynę, Wiktora zr. Kotów, Zofię, Kazimierza, Jana zr. Wiącków
18:001. † Krzysztofa Abramka
2. † Janinę, Lucjana zr. Bartnickich, Elżbietę Fajt, Stanisława i Barbarę Koniecznych
18:30O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Lasek z okazji poświęcenie pól
2021-05-16 - niedziela
08:301. † Zofię, Jana zr. Szalejów
2. † Jana Romańskiego (4r.)
10:151. † Henrykę Kowalczyk
2. † Henrykę, Leopolda, Stanisława zr. Koślaczów, Jerzego, Teresę, Ewę, zr. Bytniewskich, Mieczysława Ochnika
11:301. Dz-Bł. w intencji Marty i dziecka oraz szczęśliwe rozwiązanie
13:00W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
17:001. † Petronelę i Stanisława Lentas
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:30Nabożeństwo majowe
2021-05-17 - poniedziałek
17:001. Dz-Bł. w 15r. urodziny Łukasza i Bł. Boże w egzaminach
17:301. † Henryka Wesołowskiego, Stanisławę, Mieczysława, Stanisławę, Janusza zr. Filipków
18:001. † Stanisława Kudana
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.) - poza parafią
18:30Nabożeństwo Majowe
2021-05-18 - wtorek
16:301. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:001. O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Fiukówki z okazji poświęcenia pól
2. † Ewę i Stanisława Chmielów
17:301. † Stanisława Sowę
2. † Stanisława Sowę
18:001. † Stanisława Kudana
2. † Małgorzatę Zielińską
18:30Nabożeństwo Majowe
2021-05-19 - środa
16:30Zofię, Zdzisława, Janusza, Tadeusza zr. Koniecznych
17:001. O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Radoryża Smolanego z okazji poświęcenia pól
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Stanisława Sowę
2. † Jadwigę i Stefana Piskosz
18:001. Dz-Bł. w 35r. urodzin Marcina Łukasika
2. † Stanisława Kudana
18:30Nabożeństwo Majowe
2021-05-20 - czwartek
17:001. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Karola, Stefanię (r.), Zofię, Władysława zr. Kotów, Koślaczów, Rytlów, Piszczów
2. † Małgorzatę Zielińską
18:001. O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Radoryża Kościelnego z okazji poświęcenia pól
2. † Stanisława Kudana
18:30Nabożeństwo Majowe
2021-05-21 - piątek
16:301. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:001. † Henryka Pyckę (7dz.)
2. † Mariannę Sitarską (7dz.)
17:301. Dz-Bł.w 80r. urodzin Antoniego Sprycha i w 5r. urodzin Rozalii Hryciuk
2. † Wojciecha Sprychę
18:001. O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Drożdżaka z okazji poświęcenia pól
2. † Antoniego, Teodozję zr. Kwaśniewskich, Michalaków, Zawadzkich
18:30Nabożeństwo Majowe
2021-05-22 - sobota
17:301. † Jana Mrozowskego, Józefa Czerwonka
2. † Henryka i Irenę Dziubak, Ewę Dziupińską
18:001. † Ewę i Stanisława Chmielów, Zbigniewa Bogusza
2. † Henryka i Edwardę Biernackich
3. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)- poza parafią
18:30 Nabożeństwo Majowe
2021-05-23 - niedziela
08:30 1. † Edwarda Mateńko, Zofię, Jana, Stefanię, Jana, Genowefę, Stefana zr. Piszczów, Skwarków, Mateńków, Pawlaków
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
10:151. † Zbysława, rodziców obojga stron, Zenona, Adelę, Ryszarda, Tadeusza, Franciszka, Irenę zr. Radzikowskich, Ponikowskich
2. † Ks. Franciszka Hołdę, Józefa Krysińskiego
12:001. † Zuzannę, Henryka zr. Ochników
2. † Janinę i Andrzeja Osialów, Genowefę i Jana Cuchów
17:001. O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Krzywdy z okazji poświęcenia pól
2. † Tadeusza Abramka, Stanisława, Michalinę zr. Abramków, Teodozję, Stanisława Machnio
18:00Nabożeństwo Majowe


1. czytanie (Dz 20, 28-38)Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymiPsalm (Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc (R.: por. 33a))Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi
Albo: Alleluja
Aklamacja (Por. J 17, 17ba)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(J 17, 11b-19)Uświęć ich w prawdzie Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
16:30Zofię, Zdzisława, Janusza, Tadeusza zr. Koniecznych
17:001. O Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców z Radoryża Smolanego z okazji poświęcenia pól
2. † Kunegundę i Leopolda Szewczak (Gr.)
17:301. † Stanisława Sowę
2. † Jadwigę i Stefana Piskosz
18:001. Dz-Bł. w 35r. urodzin Marcina Łukasika
2. † Stanisława Kudana
18:30Nabożeństwo Majowe
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000